Energieprestatie (epc): of lager
Nieuw energielabel of hoger
Random projecten

Levensloopbestendige EGW met EPV (nieuwbouw)

5 ééngezinswoningen (nieuwbouw)

66 meergezinswoningen (nieuwbouw)